ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รุจิรา    แจ้งแสงทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดกุดนกเปล้า
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1