ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุนันทา    กล้าแข็ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1