ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเกียรติ    ทรัพย์ปราชญ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1