ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    คงสมปราชญ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1