ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    หวันหล๊ะเบ๊ะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทับพล
สังกัด
สพป.กระบี่