ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญณรงค์    แสงนวล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1