ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    สุนทรประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาเลี้ยว
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1