ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรเดช    สุขสว่าง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1