ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เชน    คนตรง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซับครก
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1