ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บรรลือศักดิ์    สมานมาก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลศาลาแดง
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1