ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวีศักดิ์    เลิศสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านธารทองแดง
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1