ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยณรง    โสภณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1