ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชรินทร์    อรุณรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพุแค
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1