ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พูนศรี    มนตรีพาณิชย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1