ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยปภัสร์    ชะเอมทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดใหม่สามัคคีธรรม
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1