ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เจตน์สฤษฎ์    เครือสินธุ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1