ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุเมธา    ติยะบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเตาปูน
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2