ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเศษ    กัณหาลี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเตาปูน
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2