ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เล็ก    ชนะชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโป่งเกตุ
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2