ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เอนก    น่วมนิ่ม
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโสภา
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี