ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พิมพ์ฉวี    จิตรบรรพต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลสิงห์บุรี
สังกัด สพป.สิงห์บุรี