ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นคร    ทองอินทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตึก
สังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 2