ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมชาย    เขียนทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านตึก
สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2