ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กรรณิการ์    ประพันธ์กุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 2