ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นเรศ    ศรีม่วง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขอนซุง
สังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 2