ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กัญจน์ณภัค    พิมพ์อ้น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3