ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปริญญาพร    สีบุ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัว
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2