ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศิริชัย    โสภณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโคกโพธิ์
สังกัด
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1