ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สสมภพ    ตั้งเสรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองกระถิน
สังกัด
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3