ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรรณวดี    บูรพา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโพธิ์นิมิต
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1