ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    ลายพยัคฆ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากพนัง
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)