ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิจิตร    ทลิกรรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสวนศิขรบรรพต
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4