ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาณุโรจน์    โสตยิ้ม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางสำโรง
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1