ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พิพัฒน์พงศ์    บุญอนันต์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ขามแก่นนคร
สังกัด สพม.เขต 25(ขอนแก่น)