ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิพัฒน์พงศ์    บุญอนันต์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขามแก่นนคร
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)