ยินดีต้อนรับ


นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน จตุรมิตรวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
  นายพิพัฒน์พงศ์    บุญอนันต์

ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จตุรมิตรวิทยาคาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4321-1599