ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กาญจนา    แป้นทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนพิบูลสงคราม
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3