ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พิเชษฐ์    จินดาศรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเมืองลีง
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1