ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นอม    คลองงาม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยางบ่อภิรมย์
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2