ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นคร    พรหนองแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านซาด
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2