ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อัมพร    ทองสุข
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านซาด
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2