ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เอกนรินทร์    หาดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตั้งใจ
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2