ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พลัฏฐ์    วังโณ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกระเบื้องใหญ่
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2