ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุมิตร    เพ็งประสิทธิพงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงมูล
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2