ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประพจน์    ผกานนท์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยางกระจับ
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2