ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วุฒิชัย    ไพรสินธุ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชายทุ่ง
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2