ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุรา    เครือเนียม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขุมดิน
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2