ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุพิชัย    สมศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหลวง
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2