ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมส่วน    วินทะไชย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สังขะวิทยาคม
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 3