ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จันทร์ฉาย    นฤสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สังขะวิทยาคม
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3