ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อดิศักดิ์    เกสรเจริญกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สังขะวิทยาคม
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3