ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภกร    เขียวสระคู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศรีนวล
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 3